Nhà / Máy và giải pháp / Máy ép phun thẳng đứng / Reel để Reel Máy ép phun

Reel để Reel Máy ép phun


TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM


Reel để Reel Injection Molding Machine. Một dải mang liên tục được nạp từ cuộn sau thông qua trục trước (cuộn lấy) của máy ép phun, Như đã thấy trong video, nhựa được đúc trên các bộ phận trên dải rồi nạp vào cuộn cuốn.

Liên hệ với câu hỏi kỹ thuật

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến chi nhánh địa phương của bạn hoặc sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi.

Yêu cầu ngay

Video